Welkom

Welkom op de website van de PKN-gemeente het Anker in Zaltbommel onderdeel uitmakend van de Gefedereerde gemeente te Zaltbommel van de PKN

Onze gemeente bestaat uit leden met een gereformeerde, hervormde, remonstrantse, baptisten en lutherse achtergrond. We zijn een gemeente die zich laat kenmerken door de woorden betrokken, actief, ruimte en die zich boven alles gesteld weet onder het gezag van Gods Woord. Niemand uitgezonderd.

Op deze site kunt u alles vinden wat zich in onze PKN gemeente het Anker afspeelt.
Op de site  Hervormde gemeente Sint-Maarten kunt u alles vinden over onze federatie partner. 

Op termijn gaat deze site over naar de site www.pgzaltbommel.nl

We hopen dat deze kennismaking er toe mag bijdragen dat u zich thuis zult voelen tussen de mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende kerkelijke tradities, die met elkaar gemeente willen zijn, niet omdat de kerkregels ons samen binden, maar omdat God ons samenbrengt. Vanuit ons geloof.