Bezoek

 

Indien u een pastoraal bezoek wenst kunt u dat kenbaar maken aan de predikant of één van de leden van uw wijkteam

Predikant: ds. T. Bouw, tel. 06 25 42 87 43