Jeugdraad

Jeugdraad
Vanuit diverse jeugd-activiteiten zit een afvaardiging in de jeugdraad. Samen met de secretaris/penningmeester, jeugddiaken, jeugdouderling (tevens voorzitter) en een predikant wordt zo de jeugdraad gevormd. Deze komt ongeveer om de 3 maanden bij elkaar; 4 maal in het kerkelijk jaar. Lopende zaken, afstemming op elkaar en bijstellen van het werkplan komen hier aan de orde.

Doelen
·        Zorgen voor een eigen plaats voor de jeugd en jongeren binnen de gemeente wat betreft vieren leren en dienen.
·        Elke leeftijdscategorie één of meer clubs aanbieden zodat er naast lerende ook spelende activiteiten zijn.
·        Het dienende aspect van gemeente zijn tot uitdrukking brengen, door mee te doen of (mee te) ontwikkelen van activiteiten met een diaconale inslag.
·        Rand- en buitenkerkelijke mensen aan te spreken met laagdrempelige activiteiten en/of ze te betrekken bij het jeugdwerk.

Aandachtspunten voor de toekomst
·        (Mede) organiseren van meer diensten waarbij de kinderen in de kerk kunnen blijven omdat zij ook in de dienst op hun eigen manier worden aangesproken. Een beeldverhaal houdt de aandacht van de kinderen beter vast. Het beeld en het gesproken woord kunnen elkaar versterken en het sluit beter aan bij de beeldcultuur waarin de kinderen opgroeien. In dit kader ondersteunen van de aanschaf van een beamer en laptop. Streven naar een uitbreiding van het aantal woord-, beeld- en zangdiensten.

·        (Mede) organiseren van meer diensten die jongeren aanspreken. Hoewel deze diensten niet met dit doel zijn opgezet, blijken in de praktijk de open-deur diensten ook jongeren zeer aan te spreken. Ook de theaterdiensten kunnen hierin een rol vervullen.

·        De groepsvorming van jongeren (12+) stimuleren door bijvoorbeeld zorg te dragen voor een gezellige ontmoetingsplek in de kerk. Een zithoek voor jongeren is hiervoor een eerste stap. 

·        Jongeren (12+) wegwijs maken in het dienende aspect. Hen stimuleren en begeleiden om de stap te maken van spelend leren naar dienend leren ter bevordering van de gemeenteopbouw van "onderaf". In dit kader is het van belang om jongeren een taak te geven bij alle facetten in de kerk; van creche, KND, jeugdkamp, bazar, kerkdienst enzovoorts.

·        Het belang en de activiteiten die plaatsvinden in het jeugdwerk blijvend promoten in de gemeente via KerkenNieuws en/of afkondigingen/presentaties tijdens diensten en andere bijeenkomsten.

·        Het bewaken van bezoekersaantallen van de verschillende clubs, zodat bij (te) lage aantallen het beleid bijgesteld of herzien kan worden.

·        Het samen met de diaconie opzetten van diaconale werkweken waar jongeren aan mee kunnen werken. 

Contact:
Voor informatie over zaken rondom de jeugd kun je je richten tot  Cemka Hetjes - van de Zijden  of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie tevens  actueel-beleidsplan-deelplan 7. Jeugdraad.

 


De Regionale Jeugdraad Bommelerwaard is ontstaan omdat veel kerken moeite hebben om activiteiten voor jongeren te ontplooien. Omdat er weinig of geen jongeren zijn en vrijwilligers moeilijk te vinden of te motiveren zijn.
Dit lijkt een negatieve insteek, maar inmiddels is er vanaf 2007 een waardevolle samenwerking ontstaan. In het traject om te komen tot de regionale jeugdraad hebben we begeleiding gehad van een coach van JOP; de jongerenorganisatie van de Protestante Kerk in Nederland.
In het huishoudelijk reglement staat de taak van de RJB als volgt omschreven:
De taak van de RJB is het ontwikkelen van visie op het jeugd- en jongerenwerk van de zes deelnemende gemeenten en het namens die gemeenten ontplooien van lokale en regionale activiteiten ten behoeve van kinderen en jongeren op het gebied van catechese, ontmoeting, ontspanning, vieren en omzien naar de ander.
De kerkelijke gemeenten die in de RJB samenwerken zijn: de Hervormde gemeente Heerewaarden, de Protestantse gemeente Kerkdriel, de Protestantse gemeente te Rossum-Hurwenen, de PKN gemeenten Het Anker/Sint Maarten Zaltbommel.

RJRBkopie