Oecumenisch woensdagochtendgebed

Oecumenisch Woensdagochtendgebed 8.45 – 9.00 uur St. Maartenskerk

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in onze mooie stad en ons leven, is er vanaf nu, de eerste week van de advent, 29 november, iedere woensdagmorgen het hele jaar door in de St. Maartenskerk een moment van inkeer en gebed voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en God, de Bron van alle Leven, te komen.

 

Gun u zelf momenten van stilte en rust midden in de week!

Er is slechts één moment in de tijd waarop het essentieel is te ontwaken,

Dat moment is nu.

 Hoe verlang ik te zien

Tussen de morgenbloemen

Het gelaat van de Vriend.


Ik zocht mijn ziel en mijn ziel kon ik niet zien.

Ik zocht mijn God en God ontweek mij.

Ik zocht mijn naaste en vond hen alle drie.


Stilte, aansteken van de Paaskaars, gebeden en Schriftlezing, zingen van een Taizé-lied, moment van inkeer en verstilling en het ontvangen van Gods zegen, zo ongeveer is de vorm van dit moment van stilte en inkeer. De vorm is geënt op het traditionele getijdengebed van onze kerken, maar tegelijkertijd zo open mogelijk gemaakt naar onze tijd toe. Er is alle ruimte voor ieder dit op zijn of haar eigen te beleven. Het staat open voor allen, en is niet speciaal voor kerkleden of gelovigen.

We hopen dat ieder dit op zijn of haar eigen wijze zal beleven.

De kerk is open vanaf 8.30 uur, het ochtendgebed begint klokslag 8.45, dat ongeveer een kwartier duurt, tot 9.00 uur.

Wees welkom, probeer het eens, maak een klein gaatje in de week vrij, gun jezelf momenten van stilte en rust, vlak voordat je naar je werk gaat, of nadat je de kinderen naar school hebt gebracht….


Dit is een initiatief van de pastores Bertus Bus, Trijnie Bouw en Jos de Heer die ook zullen voorgaan in deze ochtendgebeden.