Pastoraat

 

WAT GOED IS OM TE WETEN OVER HET PASTORAAT

Pastoraat is een karaktereigenschap van de kerkelijke gemeente als lichaam van Christus, met oog,  oor en vooral hart voor elkaar.  Dit is een roeping voor ieder lid,  al zijn er gemeenteleden die als ouderling of taakdrager of wijkbezoeker voor een tijdje een extra taak hebben hierin.  Maar alle gemeenteleden zijn onmisbaar als de ogen en oren die signaleren, voor zichzelf of voor de ander, waar wat extra aandacht nodig lijkt. Eerste aanspreekpunt als het gaat om ziekte of zorg is de taakdrager/ouderling die in uw wijk de coördinatie in handen heeft. 
Weet u niet (meer) wie dat is, neem dan contact op met Bas de Bruijn (0418-643033)of Gijsje van Wijnen (0418-642717).  De predikanten ds. Trijnie Bouw en ds. Jos de Heer richten zich in overleg met de wijkcoördinatoren op de nodige aanvullende en verdiepende pastorale en geestelijke begeleiding. Uiteraard blijven er altijd ook omstandigheden waarin u rechtstreeks met de predikanten contact kunt  zoeken.

In dit overgangsjaar van federatie naar hereniging  wordt binnen de pastorale raad  (de reguliere bijeenkomst van  ouderlingen en taakdragers en predikanten van beide gemeenten) én de tijdelijke werkgroep pastoraat van de hereniging nagedacht over en gewerkt aan verdere samenvoeging.   De predikanten richten zich logischerwijs vooralsnog op de "eigen"  gemeenteleden, maar vervangen elkaar bij afwezigheid en vakanties en denken volop mee over toekomstbestendig pastoraat in onze nieuwe gemeente.

Een gemeente waarin geloofd en geproefd wordt dat  een luisterend oor en een open oog, ofwel een pastorale houding, iedereen gegeven is! 

De pastorale raad.

Wat te doen bij:


Geboorte   Bezoek      Overlijden    Trouwen      Ziekenhuisopname