ZWO commissie

Informatie ZWO commissie:                         

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, wereldwijd!

 

Als ZWO commissie realiseren we ons dat we op een breed terrein trachten iets te betekenen. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking; we mogen hierin een rol hebben in samenwerking met de gemeente. Een gemeente die zich bewust is van een opdracht uit het geloof in Christus.

 

Zending:
Bij zendingswerk gaat het om aanwezig te zijn en met elkaar in gesprek te gaan over het geloof en de betekenis daarvan in het leven van elk mens. Door het zendingswerk wordt het geloof in Christus in de samenleving op een geloofwaardige manier handen en voeten gegeven. Binnen de PKN kerken in Nederland wordt daarom steun verleend aan het werk dat kerken overal in de wereld uitvoeren, om mensen in aanraking te laten komen met het christelijke geloof en met de betekenis daarvan voor het dagelijkse leven.

 

Werelddiaconaat:
In het werelddiaconaat voegt de kerk de daad bij het woord. In eerste instantie ging het om hulp bij rampen en aan vluchtelingen, tegenwoordig is er vanuit het werelddiaconaat ook aandacht voor sociale en sociaal-economische projecten. Het steunt initiatieven van (vooral kerkelijke ) partners om te komen tot verandering van de samenleving. Het werelddiaconaat zorgt niet alleen voor vis voor degene die honger lijdt, maar geeft hem ook een hengel. Vervolgens maakt het zich sterk voor viswater en visrechten. De speerpunten van het werelddiaconaat zijn gerechtigheid en barmhartigheid.

 

Ontwikkelingssamenwerking:
Ontwikkelingssamenwerking maakt zich sterk voor verandering van politieke en economische structuren in rijke en arme landen. Getracht wordt tegenstellingen te overbruggen tussen landen en tussen bevolkingsgroepen. Het is een zaak van overheden en particuliere organisaties, waaronder de kerken, waarbij in nauwe samenwerking wordt gewerkt. ZWO organisaties proberen de bewustwording van de arm-rijk problematiek op gang te brengen via thema's, zoals: voedsel, schulden, cultuur, bewapening en milieu.

De ZWO commissie van PKN gemeente Het Anker (onderdeel van de diaconie) herkent de opdracht. Ook al gaat het vaak maar om een druppel op een gloeiende plaat, toch gaan we door, want veel druppels bij elkaar kunnen ook een emmer vullen. Zo helpen we in maatschappelijke opzicht, maar hebben ook oog voor het verspreiden van het Levende Water.

Lopende projecten waar we het komende jaar uw aandacht en bijdrage voor vragen zijn:

  •  Arusha project in Tanzania, het project begeleiding van terminale aids-patiënten.

  •  Jeugd met een opdracht (Opvang en begeleiding van straatkinderen in Belo Horizonte, Brazilië)

  •  Plan Nederland. Informatie van de 2 Plan kinderen vindt u op het magneetbord in de hal

  •  Actie Schoenmaatje, financiële ondersteuning voor vervoer van de dozen en onderwijsprojecten Edukans.

  •  Projecten van Kerk in actie.


 Nieuwe collectedoelen binnen het thema Gezondheid zijn:

  • Amref Flying doctors
  • Mercy Ships
  • Hussein Foundation
  • Bless a baby

Het werk van de ZWO omvat een breed scala aan activiteiten en vanuit de commissie willen we daar op een goede manier invulling aan geven.

Mocht u meer vragen hebben, dan kunt u bij één van de ZWO leden terecht voor meer informatie!

 

Vriendelijke groeten, ZWO commissie PKN gemeente Het Anker.

 

(Leden zijn: Gea de Kort, Hilde van Haaften, Riet Overweg, Carina van Hooft, Jan en Jessica van Leeuwen en Mieke Erlings)